Nhà => Chưa được phân loại => Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác – Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức

Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác – Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức

Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác – Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức – 230 trang:

Lời bình: sách dễ đọc, dễ hiểu. Nhưng kiến thức sách mang lại chưa đủ để đạt được khả năng hiểu thấu người khác đâu.

[embeddoc url=”http://mamxanh.net/wp-content/uploads/2017/04/Nghe-thuat-hieu-thau-tam-ly-nguoi-khac-Nguyen-Cong-Khanh-Nguyen-Minh-Duc-230-trang.pdf” download=”none”]

Trong khoảng Mamxanhnet

Bài mới nổi

Nghệ thuật giao tiếp để thành công – 92 thủ thuật – Leil Lowndes

Nghệ thuật giao tiếp để thành công – 92 thủ thuật – Leil Lowndes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *