Nhà => ĐỌC SÁCH => Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác – Roy Johnson & John Eaton

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác – Roy Johnson & John Eaton

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác – Roy Johnson & John Eaton – 99 trang

Download (PDF, 3.63MB)

 

Trong khoảng Mamxanhnet

Bài mới nổi

Cẩm nang kinh doanh harvard – Quyền lực tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

Cẩm nang kinh doanh harvard – Quyền lực tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *