Nhà => ĐỌC SÁCH => Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton

Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton

 Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton

Download (PDF, 2.03MB)

Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton là cuốn sách có bản quyền. Đề nghị không dùng cho mục đích thương mại!

Trong khoảng Mamxanhnet

Bài mới nổi

Cẩm nang kinh doanh harvard – Quyền lực tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

Cẩm nang kinh doanh harvard – Quyền lực tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *