Nhà => Chưa được phân loại => Đàn ông đến từ Sao Hỏa – Đàn bà đến từ Sao Kim – John Gray

Đàn ông đến từ Sao Hỏa – Đàn bà đến từ Sao Kim – John Gray

Đàn ông đến từ Sao Hỏa – Đàn bà đến từ Sao Kim – John Gray – 422 trang:

Lời bình: sách phân tích sự khác nhau trong cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ. Đây là 1 cuốn sách tốt để tìm hiểu tâm lý đàn ông và đàn bà ở mức cơ bản đấy.

[embeddoc url=”http://mamxanh.net/wp-content/uploads/2017/04/Đàn-Ông-Đến-Từ-Sao-Hỏa-Đàn-Bà-Đến-Từ-Sao-Kim-John-Gray-422-trang.pdf” download=”none”]

Trong khoảng Mamxanhnet

Bài mới nổi

Nghệ thuật giao tiếp để thành công – 92 thủ thuật – Leil Lowndes

Nghệ thuật giao tiếp để thành công – 92 thủ thuật – Leil Lowndes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *