loading...
TIN TỨC Archives | MẦM XANH
Nhà => TIN TỨC

TIN TỨC

Ý kiến đóng góp cho hội đồng quân nhân

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO HỘI ĐỒNG QUÂN NHÂN Thông qua những hoạt động thực tiễn tại đơn vị. Tôi nhận thấy HĐQN đã có phương pháp lãnh đạo điều hành mọi hoạt động. Nhất là trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xử lý các hiện tượng …

Đọc thêm