loading...
Chưa được phân loại Archives | Page 2 of 3 | MẦM XANH
Nhà => Chưa được phân loại (Trang 2)

Chưa được phân loại

Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác – Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức

Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác – Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức – 230 trang: Lời bình: sách dễ đọc, dễ hiểu. Nhưng kiến thức sách mang lại chưa đủ để đạt được khả năng hiểu thấu người khác đâu. [embeddoc url=”http://mamxanh.net/wp-content/uploads/2017/04/Nghe-thuat-hieu-thau-tam-ly-nguoi-khac-Nguyen-Cong-Khanh-Nguyen-Minh-Duc-230-trang.pdf” download=”none”]

Đọc thêm