loading...
Để thành công trong đàm phán - Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton - 233 trang | MẦM XANH
Nhà => Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì - Herb Cohen => Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton – 233 trang

Trong khoảng Mamxanhnet

Bài mới nổi

Tổng hợp những câu nói hay trong tình yêu ý nghĩa và sâu sắc

Tổng hợp những câu nói hay trong tình yêu ý nghĩa và sâu sắc

Tổng hợp những câu nói hay trong tình yêu ý nghĩa và sâu sắc Hôm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *