Nhà => ĐỌC SÁCH => Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì – Herb Cohen

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì – Herb Cohen

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì – Herb Cohen – 273 trang

Download (PDF, 2.17MB)

 

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì – Herb Cohen là cuốn sách có bản quyền. Đề nghị các bạn không sử dụng với mục đích thương mại!

Trong khoảng Mamxanhnet

Bài mới nổi

Cẩm nang kinh doanh harvard – Quyền lực tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

Cẩm nang kinh doanh harvard – Quyền lực tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *