Nhà => TIN TỨC => Tin Nóng => Ý kiến đóng góp cho hội đồng quân nhân

Ý kiến đóng góp cho hội đồng quân nhân

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO HỘI ĐỒNG QUÂN NHÂN

Thông qua những hoạt động thực tiễn tại đơn vị. Tôi nhận thấy HĐQN đã có phương pháp lãnh đạo điều hành mọi hoạt động. Nhất là trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xử lý các hiện tượng như vi phạm chế độ giờ giấc hành chính, uống rượu, bia… Bên cạnh đó, vấn đề dân chủ về đời sống đã được phát huy cao, đảm bảo sự công khai minh bạch trong các hoạt động chi tiêu từ nguồn quỹ đơn vị.

HĐQN đã tổ chức sinh hoạt tập thể quân nhân hàng quý. Tại mỗi buổi sinh hoạt, các nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và những vấn đề liên quan đến lợi ích của tập thể, lợi ích cá nhân đều được dân chủ bàn bạc trước khi quyết định. Cụ thể như việc thực hiện dân chủ về nhiệm vụ quân sự chuyên môn: chương trình huấn luyện, ý kiến thắc mắc, kiến nghị của quân nhân được tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền của từng cấp; trong thực hiện dân chủ về chính trị: tập trung vào công tác giáo dục, phòng ngừa và xử lý các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội, kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng nguyên tắc các trường hợp vi phạm xảy ra; trong dân chủ về kinh tế đời sống tập trung vào công tác bảo đảm đời sống, vật chất, tinh thần của bộ đội, việc quản lý sử dụng nguồn quỹ của đơn vị trong đầu tư mua sắm trang thiết bị vật tư không để xảy ra thất thoát, lãng phí và sử dụng sai mục đích.

Qua bám nắm tôi thấy Hội đồng Quân nhân đã thực hiện nhiệm tốt vụ chính trị tại đơn vị. HĐQN luôn có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các đồng chí, để từ đó tiến hành công tác kiểm tra, đôn đốc và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Hội đồng Quân nhân. Chính vì vậy, nhiều năm qua, cán bộ, nhân viên luôn tin tưởng vào sự cởi mở của các đồng chí chỉ huy đơn vị và đồng chí chủ trì HĐQN. Những ý kiến đóng góp luôn được lắng nghe, tôn trọng, và được tiếp thu. Trên cơ sở đó, đã tạo cho mỗi cán bộ, nhân viên yên tâm gắn bó, quyết tâm cống hiến xây dựng đơn vị. Từ đó đơn vị luôn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao.

Việc duy trì thực hiện tốt hoạt động của Hội đồng Quân nhân đã và đang giúp cho đơn vị giữ vững thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng của Xưởng S/c. Đây là những giá trị hết sức tốt đẹp mà HĐQN cần phải phát huy hơn nữa trong hiện tại và tương lai của Xưởng.

Song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số điểm mà HĐQN cần phải kịp thời khắc phục đó là:
1. Thông báo quỹ vốn có thời điểm chưa kịp thời
2. Cần quan tâm hơn nữa đến đời sống quân nhân để thấu hiểu 1 cách sâu sắc tâm tư nguyện vọng của từng quân nhân.
Ví dụ về 1 sai sót mới đây của HĐQN đó là: Chưa tham mưu, tổ chức và tặng quà ngày tết thiếu nhi cho các cháu

Phương hướng khắc phục:
1.Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ
2. Kiên định tư tưởng tổ chức
3. Duy trì nghiêm túc có chất lượng các buổi sinh hoạt
4. Chủ động bám nắm tư tưởng quân nhân

Trên đây là toàn bộ những cảm nhận và đánh giá của tôi. Nếu Tôi có chỗ nào còn thiếu sót hoặc sai mong được các ý kiến bổ sung.

Cuối cùng tôi xin chúc…

Trong khoảng Mamxanhnet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *